Aksidan Fatal Baie-du-Tombeau: Benoît Jonathan Rioux, 26 An, Mor Sur Lekou

Larout inn fer ankor enn viktim. Ti Dimans le 20 Aout, dan Baie-du-Tombeau. Benoît Jonathan Rioux, 26 an, inn mor swit a so bann blesir apre enn aksidan larout.

So lekor san lavi finn retrouve dan enn lamar disan pre legliz St Malo. Zen zom-la finn gengn bann multip blesir lo so latet ek lipie gos.

2-3 met pre kot viktim-la ti ena so motosiklet kouler nwar. So veyikil finn andomaze apre linpak la ek li ti vizib lo so de larou. So kasket proteksyon ek bann debri finn egalman trouve pre kot so lekor.

Zen zom-la ti ena so portfey ek so kart idantite, enn som Rs 63 ek so kart labank. Lanket pe swiv so kour pou determinn sirkonstans dram-la. Enn lotopsi pou pratike azordi, Lindi le 21 Aout 2017.

Li bon zot kone ki 96 personn finn desede swit a bann aksidan larout depi koumansman lane. Avek saki finn arive Baie-du-Tombeau, se enn nouvo viktim ki finn ralonz lalist-la.

Comments

comments