Beaux-Songes: 6 Zom Arme Atak 2 Koup Ki Sorti Diskotek Dan Enn Taxi Maron

Zot ti kwar li dan enn kosmar… Samdi le 19 Aout gramatin boner, zot ti pe retourn depi diskotek, de koup finn atake par 6 malotrus arme avek sab. Sofer taxi maron-la ti osi konplis ladan…

Bann fe-la finn prodwir ver dezer dimatin. Apre ki zot inn pass letan dan enn diskotek dan Tamarin, bann zenes-la inn solisit servis enn sofer taxi maron.

Me oter Pierrefonds, Beaux-Songes, sofer taxi maron-la inn pran direksyon pou al dan enn karokann. Zot inn proteste, me zot pann kapav fer naryin… Enn sel kou, sis zom ki arme avek enn sab inn vinn divan zot ek inn antour loto-la.

Bann pasaze taxi-la finn agrese, me zot inn resi sove. Zot finn alert lapolis ek finn transporte lopital Victoria, Candos, pou resevwar bann swin.

Bann ofisie Scene of Crime Office ek Field Intelligence Unit ti sur plas Samdi gramatin pou rekolte bann indis. Sofer taxi maron-la inn abandonn so veyikil sur plas. Zot aktivman reserse.

Comments

comments