Li Al Vakans Sri Lanka: Neelkant Sharma Burgus, 23 An, Mor Nwaye

Li ti ena zis 23 an. Morisyin Neelkant Sharma Burgus inn mor nwaye dan Sri Lanka, Dimans le 20 2017. Viktim-la ti an vakans laba. So lekor pou repatrie ek pou fer enn lotopsi.

Dapre informasyon ki finn gengne, zen zom-la ti lamer kan sa dram-la finn arive. “Li pa ti pe naze. Li ti sinpleman dan dilo avek so bann kamarad.

Li pa finn trouv enn vag de met ki finn anport li,” Kreeshnee Oree, enn kamarad, rakonte. So kamarad, enn Sri lankais, porte mankan.

Dapre bann informasyon, Neelkant Sharma Burgus ti klase 26e dan filiyer siantifik an 2012. Li ti gengn enn labours pou so bann letud inzeniyer dan lind. Li finn rant Moris an Mai dernie ek ti pe rod enn travay.

“Li ti kontan vwayaze. Li ti enn bon vivan ki pa ti pe kapav res an plas.” An Juin dernie, li finn pran avyon pou al Delhi, Chennai ek Colombo.

Comments

comments