Cité Barkly: L’adsu Perkizisyonn Plizir Lakaz

Cité Barkly finn leve dan sok azordi, Mardi le 22 Aout. Bann ofisie Anti-Drug and Smuggling Unit inn fer enn gro operasyon dan sa kartie-la, ek zot soupsone ki bann abitan inplike dan trafik ladrog.

Bann polisie inn perkizisyonn plizir lakaz me bann resers pa finn donn naryin. Finalman, zot pa finn trouv naryin inkriminan.

Toutfwa, bann ofisie inn bizin fer fas enn lafoul ostil pandan sa desant-la.

Comments

comments