[Video] Beaux-Songes: Enn Aksidan Ant Enn Pwalour Ek Van Provok Enn Anbouteyaz Monst

Bann otomobilist ki ti dan paraz Beaux-Songes inn bizin pran boukou pasians. Akoz sirkilasyon inn pertube boukou apre ki enn van 15 plas inn rant an kolizyon avek enn pwalour.

Aksidan-la finn prodwir ver 08hr00 azordi, Mardi le 22 Aout. Pa finn ena oken blese grav, me finn ena boukou dega materyel apre sa kolizyon-la. Bann polisie sur plas pou pran kontrol lasitiasyon.

Video:

Comments

comments