Maltretans Lo Enn Ti Bebe 18 Mwa: Urvashee Auckbarally, 22 An “Nou Leker Pe Fer Mal…”

Enn akizasyon provizwar maltretans zanfan inn retenir kont zot. Urvashee Auckbarally, 22 an, ek Aarun Bhuruth, 25 an, abitan Grand-Baie, finn arete Lindi le 21 Aout ek finn konparet divan Tribunal Pamplemousses, akoz zot ti bebe 18 mwa inn kontrakte tuberkuloz.

Ti bebe-la finn admet swin intansif lopital SSRN depi enn semen. Li finn osi mank plizir randevou medikal ek prezant enn anomali servo. So bann paran inn retrouv liberte kondisyonel apre ki zot inn fourni enn kosyon Rs 7000 saken.

Alos ki bann personel lopital pe dir ena neglizans ladan, lantouraz so bann paran pe donn enn lot versyon. Dapre bann pros koup-la, ti bebe-la finn zame neglize ek maltrete.

“Tout le monde s’occupe du nourrisson. Nous ne savons pas comment il est tombé malade. Il a commencé à avoir de la fièvre. Nous l’avons alors conduit au dispensaire de la localité. Il a, par la suite, été admis à l’hôpital,” granmer ti bebe-la, 44 an, rakonte.

“Aucune mère ne veut que son enfant tombe malade. Le bébé n’était pas négligé. Nou léker pé fer mal ek tou séki inn arivé. Mon fils est très affecté,” li azoute. Li explike ki so belfi pa ti kone ki ti bebe-la ti pou malad grav si li pa resevwar so vaksin.

“Elle ne m’a pas fait savoir qu’elle n’a pas emmené le bébé faire ses vaccins. Si j’avais su, j’aurais pu la conseiller,” li dir. Li azoute ek dir ki zot tou ti kontan ti bebe-la ki byin gayar.

Urvashee Auckbarally ti ena enn tumer pandan so groses. Akoz sa, li ti bizin respekte enn tretman spesifik pou ti bebe-la. Li pa finn donn bann medikaman preskri ni finn amen li kot medsin pou so bann randevou. Ek sa, depi lane dernie. Dapre informasyon, nourison-la pa finn resevwar de vaksin.

Se Child Development Unit ki finn refere sa ka-la avek lapolis. Pandan so interogatwar, mama-la indike ki li pa finn amen so garson lopital akoz medsin-la finn dir li ki ti bebe-la an bonn sante.

Ek papa-la finn fer parey. Bann paran finn examine par enn medsin lezist lapolis. Lanket initie par lapolis Grand-Baie pe kontinie.

Comments

comments