[Video] Ebene: Raju “Mo Swiv Kour Enn Universite Ek Enn Plas Parking Zot Pena”

Raju, ki enn internot ek etudian dan enn universite ki trouv dan Ebene, inn fer enn ‘live video’ pou montre ki enn sekirite dan sa universite-la pa fi’nn do’nn li enn plas parking pou so loto. Li dir ki li enn etudian laba ek pey Rs 50, 000 ek li omwin merit enn plas. Enn diskisyon inn leve avek sekirite-la.

Zot kapav vizyo’nn video la anba ek guete kouma zot pe fer dominer. Nou poz nou mem la kesyon, kouma enn etudian ki pe vwayaz par so prop loto gengn enn problem parking dan enn universite kot li fi’nn peye? Ek sekirite-la ena toupe pou dir ki zis pou bann ‘staff’ sa. Raju inn replike ek dir ki si pena ‘etudian’ pa pou ena ‘staff’.

Video:

Nou reklam bann otorite konserne ek bann responsab sa universite-la guet sa ka-la ek fer leneseser pou ki tou etudian ki vwayaz par zot prop loto, gengn akse parking. Li bien malonet saki finn deroule ek nou demann bann responsab guet de kote. Si pena etudian, pena zot.

Comments

comments