Abu Sexuel Lo Enn Miner 8 An: Enn Peser Gengn 18 Mwa Prizon

So madam ti nounou sa tifi-la ki finn abuze sexuelman. Jean-Claude Pierre, ki fer lobze de akizasyon formel abu sexuel lo miner, finn gengn enn lapen anprizonnman 18 mwa.

Sa santans-la finn rande par mazistrat Renuka Dabee, dan lakour intermediyer azordi, Zedi le 24 Aout. Kondane-la finn toutfwa demann enn led legal pou kapav interzekte lapel.

Mazistrat finn pran an konsiderasyon rekizitwar Me Jaysing Chummun, ki reprezant Jean-Claude Pierre. Zom delwa-la inn fer resortir ki so klian posed enn kazie judisiyer vierz ek inn demann mazistrat pou pran not lefe ki deli-la finn komet an 1984. Viktim-la ti ena 8 an moman defe. Me se an 2013 ki linn port plint kont li.

“Bizin lans enn sinial for pou ki personn pa komet enn ofans parey dan lavenir ek mo’nn pran not temwaniaz viktim-la, ki ti tromatize,” mazistrat Renuka Dabee avanse.

Viktim-la, enn abitant Tamarin, rakonte ki peser-la, ki ti ena 22 an a lepok, ti pe souvan amen pwason pou li ek so frer. Me apre enn sertin tan, so latitud inn sanze.

“Li ti pe amen so garson pou zwe avek mo frer ek ti pe amen mwa lo letaz mo lakaz pandan ki so fam ti pe fer menaz…,” viktim-la inn explike.

Linn azoute ki Jean-Claude Pierre finn par laswit demann pou gard sa insidan-la kom enn sekre. “Mo ti pe gengn laont ek mo ti kwar ki se mo fot.” Li finn koumans konsulte enn sikolog apre so maryaz avek enn franse. “Se pandan mo bann seans ki mo’nn realize ki mo’nn soufer boukou,” li afirme.

Comments

comments