Lapost Trianon: Enn Madam Kokin Rs 200 000 Depi Lakes

Mauritius Post inn ouver enn lanket intern apre disparisyon enn son Rs 200 000 depi lakes surkursal Trianon.

Se enn anplwaye ki finn kokin sa larzan-la. Li finn trai par kamera surveyans.

Toutfwa, Mauritius Post pa finn swet konfirm sa informasyon-la. So responsab komunikasyon presize ki sa zafer-la kapav refere a lapolis.

“Pe fer lanket lo sa. Li bre ki finn ena bann mankman. Responsab-la bizin explike kouma sa larzan-la finn disparet depi lakes,” Jairaj Ittoo deklare, Communications Manager depi Mauritius Post, lo Radio Plus azordi, Zedi le 24 Aout.

Comments

comments