[Photos] Kazern Santral: Detrwir Ladrog Valer Rs 69 Millions

Enn lexersis destriksyon bann diferan ladrog, sezi par bann limie brigad antidrog pandan bann divers operasyon, fi’nn fer azordi, Zedi le 24 Aout, dan kazern santral.

“Montan sa bann ladrog ki fi’nn detrwir-la estime a Rs 69 millions. Ena plant gandia derasine lo bann flan montagn ou ba’nn lafore, haschich, eroinn, apre ladrog sintetik,” enn ofisie brigad antidrog explike.

“Sa lexersis-la fer saqk trwa ou kat mwa. Kan ba’nn kiltivater gandia pa trouv zot, ka-la refere avek Parquet. Ek kan nou gengn fe ver, nou detrwir ladrog-la.

Bann eleman Forensic Science Laboratory, bann ofisie brigad antidrog ek enn reprezantan ladouann asiste sa lexersis destriksyon-la,” nou interlokuter azoute.

Comments

comments