Port-Louis: Rajesh, Sofer Taxi “Bann etudian-la maye ek fer bann akt indesan pre kot enn plas relizie”

Rajesh enn sofer taxi lenor nou ti zil. Li finn solisit led Radio Plus pou atir latansyon bann otorite konserne, sirtou brigad pou proteksyon bann miner, lo enn problem ki pe agas plis ki enn dimoun.

“Mo enn sofer taxi rezyon Port-Louis. Toulezour, bann zen etudian zwen zot kopin ek kopi’nn pre kot enn bistop,” li finn presize kot bistop Venus ki trouv dan Port-Louis. “Li bien zenan paski zot divan publik ek zot fer plis ki bizin.”

Pli pir, li dir, ena enn plas kot fer lapriyer 2-3 met pli divan. “Bann dimoun al fer lapriyer ek li byin iritan pou trouv bann konportman parey ki pena oken respe.

Zot bann akt li parfwa byin indesan sirtou ki se enn plas publik. Ki bann otorite konserne pe ata’nn pou met enn lord laba?”

Comments

comments