[Video] Swisid Dan Beau-Bassin: Rezon Kifer Marie, 13 An, Inn Met Pandi Pou Fer Zot Enerve

Depouy Marie, 13 an, finn kondwir so dernie lakaz. Konvwa mortuer inn kit Elie and Sons dan Beau-Bassin yer, Merkredi le 23 Aout, ver 14hr.

Kolezyenn-la finn donn li lamor par pandezon dan so lakaz a Beau-Bassin, Lindi. Li finn komet sa akt dezespwar-la akoz li pa ti pe suporte ki zot arsel li dan kolez, dapre so mama.

Video:

“Sertin ti pe tret li lesbienn alos ki pa ti sa ka-la. Mo tifi ti byin pertube akoz sa. Li pa ti anvi retourn lekol pou apra’nn,” Sheila konfie.

Comments

comments