Goodlands: Enn Group 15 Zom Atak Enn Ponpist

Li ti tousel kont 15 zom. Inposib pou sa ponpist 25 an-la pou opoz li kont enn rezistans parey.

Zen zom-la finn depouye ek linn perdi so bann dokiman personel, enn per legan, de telefonn portab ek so larzan. Valer butin ki finn anporte-la estime a Rs 27 700.

Bann fe-la inn prodwir ver 22hr15. Alos ki ponpist-la ti lo interseksyon enn lari kot mediklinik Goodlands trouve ek cité Ste-Claire, li finn anserkle par enn group 15 zom. Sou zot menas, li finn oblize remet zot so bann lefe personel.

Lapolis lokalite inn ouver enn lanket pou trap bann malfeter-la.

Comments

comments