Meteo: Pou Ena Gro Vag Pandan Wiken. Lir Ki Rezyon Pou Pli Afekte

Zot inn prevwar pou fer enn sorti an mer sa wiken-la? Zot bizin revwar zot plan. Stasyon meteorolozik Vacoas inn emt enn avi fort vag azordi, Vandredi le 25 Aout, pou Moris ek Rodrig.

Bann vag oter kat met pou, an efe, atandu dan nou lagon dan Samdi lapremidi ziska Lindi le 28 Aout. Lakot Sud ek louest pou pli konserne.

Bann gro vag pou inond sertin rezyon. Rezon pou lakel stasyon meteo dekonsey bann peser, pikniker ek publik an zeneral pou pa avanture dan lamer.

Sa sitiasyon-la se akoz bann vag for ki pe sorti sud-louest bann Mascareignes.

Comments

comments