Baie-du-Tombeau: Dekouver Lekor Enn Zom

Kadav Stéphane J.N., 43 an, finn dekouver dan Baie-du-Tombeau azordi, Samdi le 26 Aout. Se bann dimoun dan so lantouraz ki finn fer sa dekouvert makad-la.

Pa ti ena oken tras violans lo so lekor ek lapolis pe soupsonn enn ka overdoz pou linstan. Zot pa pe privilezie enn ‘foul play’.

Pou pratik enn lotopsi pou determinn koz so dese pandan lazourne. Lapolis Baie-du-Tombeau inn ouver enn lanket pou fer lalimiyer dan sa ka-la.

Comments

comments