Chemin-Grenier: Kawshar “Mo Gengn Enn Lezar Dan Mine Frite Mo Aste Kot Bobby Snack”

Kawshar inn fer enn move lexperyans Zedi le 24 Aout. Li finn pass komann enn minn frit kot Bobby Snack ki trouv dan l’Escalier me finn etone pou trouv enn lezar ki fini kwi dan so take-away.

Apre sa dekouvert-la, nou viktim dir li finn gengn maloker. San tarde, li finn al sur plas pou montre proprieter-la. Laba Kawshar inn gengn pli gran sok kan proprieter-la inn reponn li.

“Abitie gengn mouss, san kou-la finn gengn lezar. Mo mama ki finn kwi sa. Swa mo fer enn lot swa mo retourn ou kass,” proprieter-la finn dir li. Nou viktim finn ankoler ek finn ale depi laba. Linn desid pou montre publik kouma sertin proprieter opere ek ladan saniter pa fer mem neryin.

Boukou internot inn guet sa ek exprim zot koler. Ena finn osi dir ki se ‘minn frit o lezar’ kom blag. Ena finn mem desid pou boykot sa snack-la.

Ena finn mem ankouraz Kawshar pou fer enn plint saniter pou ki zot kapav chek enn kou kot Bobby Snack ek guet so fason opere. Eski zot osi zot inn deza fer enn lexperyans parey ek kotsa? Anvway nou zot problem lo nou paz ofisyel – La Gazette.

Comments

comments