Krim Dan Baie-du-Tombeau: Retrouv Lekor Enn Zom Avek Plizir Blesir

Seri nwar kontinie dan nou ti zil Moris. Kadav Stéphane Jean Noel inn retrouve azordi apremidi, Samdi le 26 Aout, pre kot enn supermarse dan Baie-du-Tombeau.

Viktim-la, enn abitan Cité Longères Tôle ki ena 42 an, ti ena plizir blesir lo so lekor. Lapolis finn mande sur plas ek zot soupsonn enn bagar ki finn mal tourne.

Zot pe rod bann agreser-la ek zot lanket pe kontinie lo sa zafer-la. Nou pou vinn avek plis detay plitar.

Comments

comments