Aksidan Bois-Rouge: Enn Motosiklet Tap Anplin Avek Enn Loto Ki Mal Borde

Finn ena enn lot aksidan lo nou larout. Enn motosiklet inn tap avek enn loto ki ti mal borde lo trotwar dan Bois-Rouge, pre kot ronpwin Pamplemousses azordi, Dimans le 27 Aout.

Dapre bann informasyon nou finn gengne, motosiklet-la inn tap an plin avek loto-la. Motisiklist-la finn blese grav lo so latet ek inn transporte an irzans a lopital SSRN, ki trouv dan Pamplemousses, pou bann swin neseser.

Lapolis Pamplemousses finn mande sur plas ek zot inn ouver enn lanklet.

Nou konsey tou bann otomobilist pa bord lo trotwar ek evite kot kapav. Kan zot inn bord zot masinn, zize byin si sa pe blok sirkilasyon. Met ou dan lezot zot plas. Paski li kout zis enn segonn pou ki enn aksidan arive ek li kapav byin grav ou fatal osi.

Comments

comments