Aksidan Richelieu: Anand Mudhoo Alias Babol Pa Finn Surviv So Bann Blesir

Anand Mudhoo, enn zardinie ki ena 57 an pa finn surviv a enn aksidan ki finn arive Vandredi gramatin a Chebel Branch Road, Richelieu.

Li finn mor swit a so bann blesir yer, Samdi le 26 Aout, dan lopital Dr A.G. Jeetoo ki trouv dan Port-Louis. Sa abitan Gros-Cailloux-la ti pe al so plas travay kan li finn perkute par enn veyikil ki finn sove apre.

Bann fe-la inn deroule ver 06hr15 Vandredi gramatin kan lapolis finn alerte. Dapre bann premie indikasyon, se enn ‘hit and run’.

Enn lanbilans Service Aide Medicale Urgence (SAMU) inn solisite pou transport blese-la a lopital.

Finn donn bann premie swin viktim-la avan ki linn admet dan lunite swin intansif. Se ver 07hr25 Samdi ki Anand Mudhoo, alias Babol, inn rann lam.

Lotopsi ki finn pratike lamorg lopital Candos par Dr Prem Chamane, Police Medical Officer, inn atribue so dese a bann blesir multip.

Sa zardinie-la 99e viktim lo nou larout depi koumansman lane. Enn lanket polisiyer finn ouver pou retras sofer sa veyikil-la ek pou fer lalimiyer so bann sirkonstans otour sa aksidan fatal-la.

Comments

comments