Jumbo Phoenix: Enn Misie Tini Dan Ler Etonn Plizir Dimoun

Enn parmi nou bann fans inn poste enn foto dan enn group ki linn trouve dan Jumbo Phoenix yer, Samdi le 26 Aout. Lo foto-la nou trouv enn misie ki pe tini dan ler avek led enn dibwa. Eski se mazi nwar ou enn trikaz. Nou pou explik zot anba…

Sa sistem-la li byin komun dan bann pey kouma lind kot banla pratik sa. Ek apre analiz, nou realize ki se zis enn trikaz ki li pe fer.

Malgre nou trouv li pe tini avek enn dibwa lo ler, ena enn montaz deryer sa. Kan zot pou vizyonn foto ki anba, zot pou konpran trik-la pli byin.

Donk, numero 1 ou trouve ki misie-la pe tini so lamin  ek lekor avek enn plas ki zot pa pou trouve akoz so linz kasiet li. Numero 2 zot trouv dibwa-la me li pe fer supor dibwa lo numero 1 ek numero 3, ki enn plak supor pou tini so pwa.

Eski zot inn kwar li pe tini dan ler ou zot ti konn trikaz-la? Met enn komanter lepep.

Comments

comments