Meurt Jean Noël Stephan: Zot Touy Li Akoz Li Guet Lot Zom So Fam

Li finn rann lam Samdi le 26 Aout. Jean Noël Stephan, ki pli konu kom Polimon, enn abitan cité Longères ek ki ena 42 an, finn sovazman agrese pou enn zistwar ‘fam’ aparaman. Prinsipal sispe,  Stéphane Marie Jean, 38 an, inn aksepte so krim.

Ti ver 10hr gramatin ek Polimon ti pe al enn ti bazar, dan Baie-du-Tombeau, pou aste legum.

Mem moman, sink personn, ladan enn fam, ti dan enn laboutik akote. Zot ti vinn aste kann labiyer, dapre bann eleman lanket.

Pandan so interogatwar, Stéphane Marie Jean inn afirme ki viktim-la ti ena bann ‘regard’ lo so kopinn. Dapre so bann dir, Polimon ti pe bat lakol avek li depi plizir mwa.

Li pann kapav guet viktim-la pre kot so kopinn, li finn ankoler sa ler-la. Zot inn koumans diskite ziska zot inn laguer.

Sink sispe-la, ladan enn fam, ki ti sou linflians lalkol, dapre bann anketer, finn mont lo viktim-la, ki ti pe esay sove apre ki li finn kit so savat sur plas.

Polimon finn answit diriz li ver lakaz so ansyin konkubinn, Sabrina Collet, ki abit 2-3 pa pli divan, pou al kasiet.

Me, li’nn blese lo so latet ek lestoma, li finn tonbe enn tigit apre. Li finn rann lam dan lebra so ex-konkubinn.

“Enn sa bann sink dimounn-la ti dwa li kass.”

Se Sabrina Collet ki finn alert lapolis Baie-du-Tombeau. Me Polimon ti deza fini mor kan bann ofisie finn ariv sur plas. Lekor viktim-la inn transporte a lopital Candos pou fer lotopsi.

Stéphane Marie-Jean, so konkubinn Veronica Perrine ek Jimmy Perrine, finn arete par bann limie Criminal Investigation Division Port-Louis Nord, sou soupervizyon surintandan lapolis, Shyam Bansoodeb. De lezot sispe-la touzour aktivman reserse ziska ler.

An atandan, gran ser Polimon, Antoinette, sagrin ek plere apre disparisyon so frer. “Sabrina inn telefonn mwa kan sa finn arive, linn dir mwa mo frer inn byin blese ek bann lapolis pe amen li lopital, apre linn rakrose.”

Me li finn rapel Antoinette apre pou dir li ki li finn mor swit a so bann blesir. “Li ti an larm…”

Antoinette, par ayer, finn gengn enn lot lektir bann fe. Si sa bagar-la finn eklate ant Polimon ek so bann agreser, se akoz enn det Rs 500… “Enn sa bann sink dimoun-la ti dwa li kass.”

Dapre li, enn parmi bann sispe pa finn apresie ton Polimon apre ki li finn demann retourn so kass. “Linn al rod set dimoun pou vinn bat li ziska zot touy li. Mo pa ti panse ki mo frer pou al mor dan sa fason-la…”

Dapre Antoinette, Polimon ti enn personn byin. Li ti mason ek ti pe gengn so lavi onetman, li pa ti kiken ki pou rod laguer.

Viktim-la ek antie so lafami ti kit Rodrigues enn 20 an avan pou vinn Moris, pou trouv enn lavi meyer.

Me lamor ti pe atann Polimon..

Comments

comments