Surinam: Zot Bat Karan, 19 An, Akoz Li Gard Fam So Kamarad

Karan* (non fiktif) ek 17 an, inn apros nou azordi, Dimans le 27 Aout, pou rakont nou enn mezavantir ki finn deroule yer, Samdi le 26 Aout dan Surinam. Li dir so bann kamarad inn anserkle li ek zot inn bat li. Kifer? Akoz zot dir ki Karan pe gard enn kamarad so fam.

Karan konfie: “Mo pena sa maniyer-la. Zame mo’nn gard mo kamarad so fam. Mo pa mem kone ek konpran ki finn deroule yer telman sa inn pass vit. Enn group zenes, ladan ti ena 2-3 kamarad, inn zis vini ek tap mwa. Mo’nn mem gengn kalot avek zot. Ek zot dir mwa ki sa konsekans ki mo pe gard enn kamarad so fam.”

Nou viktim nie tou sa bann alegasyon-la. Li dir li pann fer sa ek li inosan. Li pa mem kone ki kamarad so fam zot pe fer referans. “Mo ti pe al laboutik kan mo enn kamarad dir mwa nwal fer enn letour laplen football. Mo pann dout naryin sa ler-la,” Karan dir.

Kan zot finn ariv laplen, Karan finn anserkle par enn group zenes. Ladan li konn 1-2 ek pa konn leress. San perdi letan, zot inn koumans pouss li, bat li ek kalot li. Nou viktim pann gengn letan defann akoz zot ti an group.

Karan demande ki li bizin fer paski li santi li an danze. Me an mem tan, linn desid pou kontakte nou pou pass enn mesaz lape. Ek li anvi pass mesaz sa bann kamarad-la ki li inosan ek li posib kiken pe rod gat zot relasyon. Li anvi fer lalimiyer dan sa zafer-la akoz zot pa anvi gat lamitie avek personn.

Ki zot konsey Karan. Eski zot inn deza pass ladan? Karan dir ek konfie ki li pann fer sa ek li pa an erer. Me selman, azordi so bann kamarad gengn li mangoz ek dimin zot kapav bless li ankor. Met enn komanter li pou lir ek reponn si bizin. Mersi lepep.

Li bon zot kone nou finn esay kontakte enn parmi so bann kamarad ek li dir ki li pa konn naryin dan sa zafer-la ek Karan pe koz manti.

Comments

comments