[Video] Dan Londres, Bann Vezetaryin Propoz Pou Manz Laser Imin

Dan Londres, bann vezetaryin inn fer enn konpagn sokan pou fer reflesir lo bann konportman alimanter.

Sa sen-la finn deroule dan Trafalgar Square. Trwa fam ki touni finn etandu dan bann barket an kartron ek kouver avek plastik, ki finn pran laparans enn morso laviann.

Sa demars troublan-la destine a fer bann pasan reflesi: Ki pe met dan nou lasiet? Kifer nou pa manz laser imin?

Video:

Mem si sa konpagn par bann vezetaryin extremist fer enn linpak ou non lo sertin dimoun, sa pa mank kitsoz pou fer lefe lo sertin dimoun.

Pa blier partaz sa video-la ou sa lartik-la avek zot bann kamarad.

Comments

comments