Aksidan Flic-en-Flac: Jules Ek Vanessa Zwen Dan Diskotek Me Saki Ariv Zot Apre Pou Fer Zot Soke

Zot inn fer konesans dan enn diskotek Samdi le 26 Aout 2017. Ek inpe ler tan plitar, swa Dimans le 27 Aout dan lamatine, Jules Ludovic César ek enn zen fam prenome Vanessa finn viktim enn aksidan larout dan Flic-en-Flac.

Mama ek neve Jules Ludovic César.

Loto dan ki zot ti ete inn tap avek enn pie anpli fwe. Zot ena 28 ek 21 an respektivman ek bann viktim-la finn kondwir a lopital Victoria dan Candos.

Tann dir ki zen zom-la inn perdi memwar ek pa rapel naryin, mem pa Vanessa. Finn osi diagnostike enn fraktir kot ek pwanie, enn tromatism krann ek enn laserasyon zenou.

Tandik zen fam-la, so leta lasante preokupan. Li finn admet dan swin intansif ek li dan enn leta koma.

Sorti derout

Lapolis Flic-en-Flac finn mande sur plas. Ziska ler, tou less kwar ki sofer-la inn perdi kontrol so loto ek inn fer enn sorti derout. Enn lanket finn ouver pou fer lalimiyer lo bann sirkonstans exak sa aksidan-la.

Zour dram-la, Jules Ludovic César, travay kom mason, inn prevwar pou selebre so 28e aniverser avek so bann kamarad ek so bann pros dan enn diskotek dan Flic-en-Flac.

Dapre Alvinio Labonne, neve viktim-la, se laba mem ki Jules inn fer konesans Vanessa. Tou le de inn fer kamarad ek inn pass lasware ansam ziska Dimans gramatin.

Enn Honda Kraze Kont Enn Pie

Alvinio Labonne explike ki li ti pe prepar li pou kit diskotek-la kan so tonton inn sorti avek Vanessa avan banla. Se enn tigit plitar ki li finn aprann ki finn ena enn aksidan pa lwin.

Zot inn al sur plas lo vites pou guete ki finn arive. Zot inn trouv sa sen efrwayab-la kot ti ena Jules ek Vanessa ansam. Linpak-la ti byin violan ki loto Honda-la finn retrouv li ankastre dan enn pie.

Lapolis Flic-en-Flac finn arive ver 5hr dimatin. Tou le de viktim finn evakue a lopital. Toutfwa, Alvinio Labonne afirme ki lanbilans inn pran 30 minit pou ariv sur plas.

Mama Jules, Rosemay Labonne, pa konpran kifer bann sekour inn pran tou sa letan-la pou arive. Gran ser blese-la, Christelle Rishi, li, pou so par, sagrine pou trouv so frer dan enn leta parey. “Mo’nn sagrin mo’nn trouv mo frer koumsa.”

Comments

comments