[Photos] Lari Gasita, Port-Louis: Enn Tuyo Dilo Exploze Ek Fer Larout Fele

Bann abitan lari Gasita, ki situe pa lwin lari Brabant dan Port-Louis, dan traka apre ki enn tuyp lo enn santie finn exploze akoz enn gro presyon dilo, dapre zot.

Explozyon sa tuyo-la, zot dir, inn provok enn felur lo larout. Sa insidan-la inn prodwir ver 14hr azordi, Lindi le 28 Aout.

Alerte, bann inspekter Central Water Authority inn vinn sur plas pou aret fournitir dilo. Me bann abitan larezyon refuz pou less zot fer. “Nou anvi ki bann exper vinn sur plas,” zot explike.

Sa bann abitan dir zot trakase, apre ki finn prevwar ki Metro Express travers sa rezyon-la. “Enn terin frazil sa, ena lakaz kapav grene. Si delo inn kas sa sime la koumsa, ou mazinn ou ki pou arive ek metro leger…”

Ena enn sertin tansyon sur plas depi 17hr30. Bann polisie finn mande sur plas.

Comments

comments