Plaines-Wilhems: Enn Mama Fret So Ti Bebe Enn Mwa Lo Sali

Enn ti bebe enn mwa finn admet lopital Victoria dan Candos Samdi aswar apre ki so mama inn zet li lo sali dan enn akse koler.

Oparavan, mama-la finn gengn enn diskisyon avek so konpagnon ki ena 26 an ek abit Plaines-Wilhems. Li travay kom souder ek alegue ki so tifi finn viktim maltretans.

Dan enn plint depoze avek lapolis, li explike ki mama avek ki li viv an konkubinaz depi 4 an finn diskit avek li Samdi dernie.

Ek li rakonte ki dan enn akse koler, li finn pran ti bebe ki ti lo lili ek finn prozekte li lo sali. Imediatman, li finn transport zenfan-la lopital Candos. Leta lasante so tipti zize stab pou linstan.

Dapre souder-la, so konpagn soufer enn depresyon. “Mo konkubinn inn azir dan enn moman koler ek li regrete saki linn fer. Mo exkiz li akoz li depresif.”

Comments

comments