Sezi Ladrog Aeropor: Detansyon Yogeshwar Poonye Ek Satish Mungur Prolonze

Zot pa pou sorti osi vit. Yogeshwar Poonye ek Satish Mungur, de fakter ki soupsone dan sezi ladrog aeropor, inn konparet lakour azordi, Lindi le 28 Aout.

Ti dan lakour koreksyonel Port-Louis. De sispe sa trafik ladrog-la finn rekondwir an detansyon ziska le 4 Septam 2017.

Pandan so konparisyon, Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) inn depoz enn reket spesyal pou prolonz sezour bann sispe an detansyon. Lapolis finn osi mintenir zot obzeksyon.

Pou so par, Me Avinash Mungur, ki pe asur defans Satish Mungur, pa finn insiste avek mosyon kont-interogatwar anketer. Tousala akoz lanket inn fini koumanse.

Nou fer zot rapel ki de anplwaye lapost finn arete le 5 Aout 2017. Zot soupsone pou inplikasyon dan linportasyon enn kolis ki ti kontenir de kilo eroinn pou enn valer estime a Rs 30 millions.

Comments

comments