[Video] Zafer Kof-for: Sarz Provizwar Reye, Enn Sarz Formel Loze

Sarz provizwar blansiman larzan finn reye kont Navin Ramgoolam dan lakour Curepipe azordi, Lindi le 28 Aout.

Toutfwa, Me Gavin Glover fer resortir ki direkter pourswit publik inn deza informe ki li pou depoz enn sarz formel an Septam.

Video:

Comments

comments