Aksidan Flic-en-Flac: Sofer Loto-la Teste Pozitif Pou Lalkol

So leta lasante inspir viv inkietid. Vanessa Lajeune, 21 an, dan swin intansif lopital Victoria, Candos depi Dimans le 27 Aout.

Sa finn arive apre ki loto dan ki li ti ete inn tap anplin avek enn pie dan Flic-en-Flac. Li ti pe reourn depi enn diskotek avek so ex-kopin, Jules Ludovic César, 28 an.

Jules, ki ti lo volan, inn fer enn lalkol test ki finn revel pozitif. Linn blese grav ek bizin fer enn operasyon ek pa finn ankor donn so bann versyon de-fe.

Marie-Noëlle, mama Vanessa Lajeune, indike ki se so bann kamarad ki finn telefonn li pou donn li sa move nouvel-la. “Zot inn dir mwa ki Vanessa inn fer enn aksidan byin grav ek li finn transporte a lopital Candos,” li rakonte.

Dapre mama-la, Vanessa Lajeune ti sorti avek de kamarad. Me dan diskotek, li finn rankontre bann lezot kamarad, ladan so ex Jules Ludovic César.

Apre zot sware ansam, zen fam-la inn desid pou rant lakaz avek Jules. Marie-Noëlle soulinie ki bann kamarad tifi-la inn persiste pou ki li pa al avek li me li pa finn ekoute.

Bann kamarad-la finn par laswit desid pou swiv loto Jules Ludovic César, ki ti pe diriz ver Wolmar, afin pou asure ki zot an sekirite. Me se lamem ki zot finn temwin sa aksidan-la. 2-3 met pli lwin, veyikil zen zom-la inn fer enn violant sorti derout.

Lapolis Flic-en-Flac ek SAMU finn mande sur plas an irzans. Vanessa Lajeune ek Jules Ludovic César finn transporte a lopital. Samdi, li ti prevwar pou selebre so 28 an avek so bann kamarad dan diskotek.

Comments

comments