Rodrig: Trwa Mwa Prizon Pou Touy Enn Berze Alman

Zot finn touy li avan zet li dan lamer. De Rodriguais, Georges Nicolas Ste Marie ek Marlin Félicité, finn kondane a enn lapen trwa mwa prizon ek pey enn lamann Rs 15 000 saken pou toy enn berze alman.

Mazistrat Padmini Mauree finn rekonet zot koupab Vandredi le 25 Aout. dan tribunal Rodrigues.

Zafer-la remonte le 10 Aout 2014. Proprieter lisyin-la inn indike ki li finn trouv Georges Nicolas Ste Marie ek Marlin Félicité tren lisyin-la kan zot ti lo enn motosiklet. Li finn osi soutenir ki linn trouv bann akize-la zet lisyin-la dan lamer.

Tandik de Rodriguais-la inn afirme ki lisyin-la ti pe rod manz zot kabri. Zot pann aksepte ki zot inn touy li.

Zot inn admet zot finn al kot proprieter berze alman-la pou repros li ki so lisyin inn atak zot kabri.

Dapre rapor komisyon agrikiltir, lisyin-la, ki ti ena 2 an, finn mor swit a so bann blesir.

Proprieter-la finn soulinie ki linn aste lisyin-la Rs 25 000. Mazistrat finn presize ki lakour pa kapav ress klemant anver bann individu ki finn tortur enn lisyin.

Comments

comments