[Video] La Butte: Enn Glisman Terin Kre Lapanik Ek Fer Enn Blese

Enn glisman terin inn fer per plis ki dimal dan la Butte yer aswar, Lindi le 28 Aout.

Enn parti later ki ti trouv alantour Venus inn sede. Dapre bann abitan, sa bann fisur-la inn provoke par bann travay konstriksyon lo enn terin ki pa lwin.

Enn zom ti pe fer bann travay kan later-la finn sede. Li finn blese lezerman. Febless sa rezyon-la, ki finn sible kom enn parmi bann trase pou Metro Express, ti met an avan par bann abitan.

Video:

Saki pli sokan, sa rezyon-la konsidere kouma enn zonn riskan. Bann glisman terin byin frekan laba.

Depute PMSD, Patrice Armance, ki ti prezan laba, inn promet bann abitan vwazinaz ki pou fer bann demars onivo otorite pou evit lezot problem similer.

Comments

comments