[Video] Post Lo Lasante SAJ: Yogesh Kumar Ramsahye So Case Reye

Yogesh Kumar Ramsahye ki ti akize pou ekrir enn post lo lasante SAJ inn pass lakour azordi, Mardi le 29 Aout. Se le 9 Zanvie 2017 ki li ti konvoke Central Criminal Investigation Department (CCID) ek li ti fourni enn kosyon Rs 5000 pou retrouv liberte.

Linternot Yogesh Kumar Ramsahye finn demanti sa zafer-la ek finn explike ki se enn foss profil lo so non ki finn fer sa deklarasyon-la lo Facebook. Bann anketer pa finn trouv oken prev solid ki li finn fer sa post-la. Ek Yogesh inn prouve ki ena enn foss profil an sirkilasyon.

Se enn ti viktwar azordi pou li ek prouve ki li ti inosan dan sa zafer-la. Li dir ki personn pa a labri ek ninport kisana kapav viktim. Li azoute ki Cyber Crime Unit bizin travay lo sa ek trouv vre koupab. “Finn ena plizir konplo kont mwa. Li koumsa dan Moris. Kan ou anvi fer kitsoz ek kan ou pe arive dan lavi, pou ena dimoun ki pou met kal dan larou. Me mo enn fighter,” Yogesh dir.

Vwasi deklarasyon li ti fer le 10 Zanvie:

Comments

comments