Karina Bheelor Porte Mankant Depi Enn Mwa: “Li dir mwa tou korek, li bien kot li ete”

Li finn sove depi plis ki enn mwa. Le 22 Juillet, adolesant Karina Bheelor inn desid pou kit so lakaz familyal ki trouv dan Plaine-Magnien.

Ak adolesant 14 an-la pa anvi rant so lakaz. Me aster so mama Lina Natchou inn desid pou al guet li…

“Semen prosin mo pou al guet li,” sa fam demenaz ki ena 47 an-la indike. Apre ki li finn sinial so disparisyon avek lapolis, li dir li aksepte ki so tifi inn swazir pou viv enn lot plas.

Dapre li, adolesant-la dan Pointe-aux-Sables. Se samem ki tifi-la inn dir so mama kan zot inn koze lo telefonn. Dapre Lina Natchou, karina kontinie gard kontak avek li.

“Li ankor telefonn mwa,” mama-la dir, ki so sel mwayin pou gengn nouvel so tifi. “Li dir mwa tou korek, li byin kot li ete. Li gengn so manze, so bwar ek so linz tou.”

Lina Natchou konfie dayer ki li rasure pou tann so tifi, mem li pa gengn guet li.

Donn sign devi

An efe, se apre 2-3 semen so disparisyon ki Karina Bheelor inn donn sign devi. Se ver le 15 Aout. “Li finn telefonn mwa depi enn portab pou dir ki li byin,” Lina Natchou rakonte.

Adolesant-la finn egalman promet so mama ki li pou pass guet li enn zour dan Plaine-Magnien, enn dimans apre fet asonpsyon.

Bann Dimans dan mwa Aout finn pase san ki Lina Natchou retrouv so tifi.

Dapre konkubin Lina, se pa premie fwa ki Karina Bheelor inn sove. Dapre li, li ti fer mem zafer lane dernie. Dan edisyon le 17 Aout, li finn osi dir ki li angwase.

“Li kapav dir li byin, me kouma nou pou sir? Li dir li ek enn dimoun ki nou pa konn ni so figir ni so non…”

Comments

comments