Lapost: Retrouv 86g Ladrog Sintetik Dan Enn Lanvelop

Lanvelop-la ki sorti Angleter, ti adrese a enn abitan Quatre-Bornes. Sof ki sa finn fer bann soupson byin vit, enn fwa sa ki finn rant lapost. Ladan ti ena 86g ladrog sintetik…

Sa dekouvert-la finn fer Merkredi le 30 Aout. Alos ki lisyin renifler Milo inn konfirm prezans ladrog-la dan lanvelop, Customs Anti-Narcotics Section depi Mauritius Revenue Authority inn prosed a enn test, ki finn revele ki se efektivman ladrog sintetik.

Ladrog-la finn sezi ek remet a Anti-Drug and Smuggling Unit. Enn lanket finn ouver.

Comments

comments