Li Anpwazonn So Mari Avek Cyanure: Farzia Ramjaun Interoze Par MCIT

Li ti konteste so detansyon an prezans so lom delwa Me Nadeem Hyderkhan. So mosyon pou remiz an liberte finn retire divan Bail and Remand Court Mardi le 29 Aout par vizio-konferans.

Avoka defans inn toutfwa pa insiste akoz sispe-la pankor donn so versyon de-fe. Dapre nou bann informasyon, bann anketer  Major Crime Investigation Team pou pran so lanket la semen prosin.

Farzia Ramjaun, enn fam demenaz ki ena 50 an akize pou meurt so misie Iqbal Ramjaun. Li finn pass aksepte sa krim-la 12 an apre.

Sa abitant Edoo Lane, Henrietta-la, inn avoue an Zanvie ki li finn anpwazonn so mari avek cyanure. Rezon deryer sa: li ti kontrakte nikkah (maryaz relizie islamik) avek enn lot fam, san so konsantman.

Lekor Iqbal Ramjaun ti dekouver par so bann zanfan dan garaz zot lakaz.

Comments

comments