Port-Louis: Enn Mama Abandonn So Ti Bebe Premature Dan Lopital Jeetoo

Sa Portlouisienne-la ti akouse prematureman le 21 Juin dan lopital Dr A. G. Jeetoo. So ti bebe, ki enn garson, ti plase sou obzervasyon.

Tandik so mama ti otorize pou rant lakaz 4 zour apre. Sof ki li pa finn donn oken sign devi, ek abandonn to garson koumsa mem.

Personel lopital finn esay retrouv mama sa ti bebe-la. Me li pann resi. Child Development Unit (CDU) finn alerte.

Lapolis pe rod sa mama-la ki abit dan enn fobourg Port-Louis.

Sa ka-la finn refere stasyon lapolis line Barracks Mardi le 29 Aout.

Dan enn plint, enn ofisie CDU inn explik bann anketer ki bann prosedir fini fer pou plas ti bebe-la dan enn ‘shelter’.

Comments

comments