[Video] Collège Patten, Rose-Hill: Enn Zelev Trangle Enn Lot Zelev 12 An Avek Difil Elektrik

Finn ariv enn evenman byin grav yer, Mardi le 29 Aout, dan kolez Patten ki trouv dan Rose-Hill.

Bann fe-la finn derouler yer apremidi dan lakour letablisman. Viktim-la finn koumans sufoke ek inn bizin intervansyon bann lezot zelev pou ki prezume agreser-la kit li.

Ladireksyon finn alerte. Ek zot inn transport zelev-la an irzans lopital Victoria dan Candos. Dokter finn ateste gravite so bann blesir.

Mama viktim-la dir ki so garson inn tromatize ek nepli anvi al lekol. Zot inn fer enn plint stasyon lapolis. Sa ka-la finn refere a Child Development Unit.

Video:

Comments

comments