Agresyon Zoya, 10 An: “Si to dir kitsoz mo pou fer to papa ferme.”

Sa pa premie fwa li fer sa. So bann vwazin kwar ki sa zom 38 an-la enn veritab predater sexuel. Me Lindi, so dernie viktim, enn tifi 10 an, inn kass sa silans-la. Depi sa, sa koze-la pe fane kouma dife partou…

Se enn tifi gayar ki ti pe respir lazwa viv. Azordi, tipti Zoya (prenon fiktif), 10 an, li zis enn lonbraz de li mem. li pass so letan pou plere, so tonton dir. Ek sa, depi ki li finn agrese sexuelman par enn vwazin a trwa repriz.

Loading...

Dernie agresyon remonte a Lindi. Tipti tifi-la ti invite a enn laniverser nies agreser-la dan Camp-Yoloff. Agreser-la ena 38 an ek inn alos profite pou amen li dan enn lasam ek abuz li sexuelman.

Parey kouma bann dernie fwa, li finn intimid tifi-la pou pa dir naryin. Li finn donn li sa bann menas swivant-la: “Si to dir kitsoz mo pou fer to papa ferme.” Zom-la aparaman ena fami dan lapolis.

Li finn gengn per, Zoya finn gard so silans. Me sa pwa-la ti tro lour pou tini. Ek li finn konfie sa avek so profeser lekol. Orifie, apre ki li finn ekout Zoya, profeser-la finn imediatman alert bann pros tifi-la.

“Kouma nou finn gengn informasyon, nou finn al lekol Zoya deswit ek inn transport li an irzans kot enn medsin pou fer lexamin,” tonton Zoya rakonte. Medsin-la inn konfirme ki Zoya finn agrese sexuelman a plizir repriz.

Dan lokalite, agreser tipti Zoya pa ti ena enn bon reputasyon. Bann vwazin finn ankoler ek inn al rod li. Zot kategorik: li enn gran perver. Enn pwin se tou. Me li finn al tro lwin kan linn agres Zoya. Li finn sap kastrasyon Lindi dernie kan nouvel-la inn fane…

An efe, bann pros ek vwazin inn atak li. “Nou finn vey li byin sa zour-la, nou finn atann li ek nou finn trap li ek bate,” enn vwazin rakonte. Ek zen zom-la azoute: “Nou pann kit li, nou finn kraz so s… lamem. Pou gengne linn byin gengne selman. Mo espere avek sa, zame dan so lavi li refer mem zafer.”

Ofe, agreser tipti Zoya bizin salue intervansyon lapolis Plaine-Verte. Apre ki li finn resevwar bann swin lopital Pamplemousses, li finn plase an detansyon.

Comments

comments