La Butte: “Mo Pe Atann Mo Kass Pou Ale,” Enn Abitan Dir

Dernie zour azordi, Zedi le 31 Aout, pou bann abitan La Butte pou evakue zot lakaz. Dapre dat butwar, zot bizin fer plas pou trase Metro Express. Sinon, zot ena bann santiman mitize o size sa expropriasyon-la.

Si sertin pe fer rezistans, lezot pre pou ale a kondisyon zot gengn konpansasyon ki gouvernman inn promet zot. Me bann abitan ki l’express inn rankontre dir zot pe touzour atann zot larzan.

Loading...

“Mo pe atann mo kass pou ale,” Christian Benoît dir apre ki li finn retourn travay. Sa fer 66 an ki li abit La Butte. Si so nies, ki viv mem terin, inn deza gengn so konpansasyon, li dir ki li touzour pe atann pou li. Li explike ki li finn resevwar selman enn notice depi lakour.

Dapre li, tou bann abitan pa gengn mem som. “Les habitants qui sont déracinés par le projet reçoivent une compensation plus importante.” Se samem ki Azam Rujubali konfirme, enn parmi bann abitan ki pe fer rezistans.

Li afirme ki li pa konpran sa disparite parmi bann rezidan La Butte ki finn gengn lord pou evakue. “Mo gengn enn som larzan pou mo lakaz. En enn lot ki abit enn tigit pli lwin gengn de fwa plis ki mwa. Mo pa konpran sa evaluasyon-la.”

Li asize lo bor enn kanal deryer enn bazar La Butte, Paul Gaëtan Grand-Court pe ekout so bann vwazin kalmeman. “Zot dir ale. Zot pa donn kass. Bizin donn kass pou ale.” Sa fer 60 an ki li abit La Butte.

Dapre li, Metro Express ‘pe rann dimoun malad.’ Si enn abitant ki ena lakaz La Butte depi preske 14 an inn resi gengn enn lakaz pou lwe dan larezyon Venus, li dir li pe ankor atann so larzan ‘pou bouz dan enn meyer plas.’ “Mo retrete. Mo pa le naryin avek gouvernman. Sinpleman ki zot donn mwa mo larzan.”

Dan pe atann, saken pe zet enn dernie regar lo bann plas ki zot gard boukou souvenir. Mehzabeen Caramtali, ansyenn kandidat munisipal an 2015, submerze dan emosyon. So lafami abit La Butte depi 80 an. Mem si li afirme ki li pa konserne pa sa lord evakuasyon-la li dir li vinn ‘orfelin so bann vwazin’.

Li ankor rapel kan ti ena gro lapli, “lapolis vinn dir nou ale.” “Nou ti pe al kot lafami. Nou kone nou dan enn zonn rouz. Enn zonn glisman terin. Mo ankor rapel ki finn bizin konstrwir enn transe kan mo papa ti fer enn konstriksyon.”

Comments

comments