[Video] Dr Regis Chaperon SSS: 5 Zelev Sispann

“Oken ka indisiplinn pa pou tolere,” minister ledikasyon finn reafirme swivan agresyon enn zelev dan enn kolez deta ki trouv dan Plaines-Wilhems par bann lezot garson enn kolez.

Dayer, bann sanksyon pa finn tarde. Sa 5 zelev-la ki finn agres kolezyin-la finn ranvwaye depi lekol pandan trwa zour. Avek sa mezir-la, zot finn osi gengn counselling avek bann sikolog.

Kan zot pou retourn kolez, zot bizion akonpanie de zot paran ek enn let exkuz. Tandik sa de zelev ki finn filme sa sen-la, zot inn ranvwaye depi lekol pou enn zour.

Me li andeor kesyon pou sa bann zelev-la pou tourn zot lepous lakaz. Zot pou gengn bann devwar pou fer lakaz. Viktim-la finn repran lekol normalman. Garson-la inn benefisie egalman enn swivi par enn sikolog enn soutyin so bann profeser ek kamarad.

Antouka, se pa premie ka violans dan enn lekol, sikolog Leena Soobrayen fer rapel. “Pour certaines personnes, cette situation est acceptable. Elles pensent que c’est un passage normal dans la vie d’un jeune et banalisent ce genre d’incidents,” li indike.

Ek azoute ki: “J’ai déjà recensé un cas où un enfant a raconté à ses parents qu’il a été battu à l’école. Et au lieu de le réconforter, ces derniers l’ont également réprimandé.

Video:

Dapre sikolog-la, sa bann zenes ki kontan violans zot mal dan zot lapo. “Ils souffrent et ne savent pas comment s’exprimer. S’ils sont toujours entourés par la violence, ils la répètent,” Leena Soobrayen explike.

Ki bizin fer dan enn tel sitiasyon? Pou minister ledikasyon, “il est du devoir de chaque chef d’établissement de rapporter tout cas, peu importe le degré ou la gravité de l’incident.”

Comments

comments