[Video] Enn Ti Bebe Mor Médine, Camp-de-Masque: “Ikhlass ti abitie monte desann,” So Tantinn Dir

Sarah, 51 an, ti pe vey Ikhlaas depi ki li ena 4 mwa. Sa ti bebe 20 mwa-la finn desede apre ki linn fer enn chute azordi, Zedi le 31 Aout, dan Médine, Camp-de-Masque.

“Ikhlaas ti kouma mo zanfan. Tou letan li obeir mwa,” madam-la dir.

Video:

Pou so par, Zainab Soobratee, 38 an, ankor dan sok… li tantinn Ikhlaas, sa nourison ki ena 20 mwa-la. Madam-la touzour pa kwar ki so tipti neve inn kit sa lemond-la.

Comments

comments