[Video] Lopital Jeetoo: Saki Enn Infirmie Fer Avek Sa Misie 91 An Pou Fer Zot Revolte Avek Koler

Lapolis soupsonn enn infirmie pou agress plizir pasian dan lopital Jeetoo. So dernie viktim se Dewduth, 91 an, ki li finn agrese Vandredi dernie.

Sa pasian 91 an-la pe soufer diabet ek li ti admet lopital Jeetoo pou sa. Omilie lanwit, Vandredi dernie, li finn demann infirmie-la enn tigit dilo. Me sa finn irit infirmie-la ki finn tir so koler lo pasian-la.

Dewduth finn gengn enn koutpwin ek bann lezot pasian finn temwin sa sen-la. Li finn osi zet dilo-la lo so figir. Sa pasian-la finn bizin dormi koumsa mem avek so matla tranpe. Landimin, kan so garson inn vinn guet li, linn konstat sa matla-la ek so papa inn rakont li dan ki mizer linn pase aswar.

Video:

Comments

comments