[Video] Meteo: Enn Parti Lenor Moris Anba Dilo

Ena gro lapli dan lenor lil Moris azordi, Zedi le 31 Aout. Enn internot inn anvway bann foto pou montre akimilasyon dilo dan Terre-Rouge dan lapremidi.

Stasyon meteorolozik Vacoas inn explike ki se enn briz de mer aktiv ki a lorizinn sa move letan-la.

Video:

“Une brise de mer provoque de grosses averses dans le Nord du pays. Mais le temps s’améliorera dans les heures qui suivent,” enn previzionist stasyon meteo Vacoas explike.

Bann otomobilist konseye pou fer prev vizilans.

Comments

comments