Aksidan Fatal Riche-Terre: Enn Motosiklist Mor Apre Enn Kolizyon Avek 2 Loto

Nouvo dram azordi gramatin, Vandredi le premie Septam. Enn motosiklist inn perdi lavi dan enn grav aksidan larout dan Riche-Terre.

Bann fe-la inn prodwir pre kot lizinn Prince Tuna. Finn ena enn kolizyon ant de loto ek enn motosiklet.

Blese grav, motosiklist-la finn transporte a lopital. Li pa finn surviv so bann blesir.

Sa dese-la amen nom personn desede lo nou larout depi koumansman lane a 102.

Sa aksidan-la finn provok enn anbouteyaz monst lo otorout. Lapolis finn mande sur plas ek zot inn pran kontrol lasitiasyon ek deblok larout.

Zot inn ouver enn lanket pou konn sirkonstans sa dram-la.

Comments

comments