Demolisyon Lakaz Barkly: “Lapolis inn komet enn contempt of court,” Assad Peeroo Dir

Zot inn profit moman kot lakour Supreme delibere pou al de lavan avek demolisyon bann lakaz ek striktur dan Résidence Barkly.

Ek mem kan lord interimer finn obtenir, lapolis pa finn kile. Pou Assad Peeroo, se klerman enn ‘contempt of Court’.

Se samem ki linn deklare azordi, Vandredi le 1er Septam, kan li finn al sur plas dan lapremidi.

Li pa kesyon, li fer konpran, pou less bann zafer al koumsa. “Li enn case kriminel. Nou pe pans pran aksyon kont bann dimoun ki pann ekout enn lord lakour Supreme.”

Se pa tou. Assas Peeroo afirme ki enn reklamasyon domaz pou fer avek gouvernman.

“Nou pou konsidere komyin millions nou pou pourswiv sa gouvernman-la. Zot inn abitie pey domaz…”

Comments

comments