Reema Rampertab, 28 An, Ki Ti Porte Disparu Finn Retrouve

Dernie fwa ki ti trouv li se Merkredi le 30 Aout. Reema Rampertab, 28 an, ki viv dan Londres an Angleter pa finn donn sign devi apre sa.

Lapolis Britanik aktivman a so resers, Daily Mail raporte.

Reema Rampertab, ki oriziner Port-Louis, ti apersu dan larezyon Redhill, Surrey, Merkredi.

Lapolis ziska ler pe konsantre a so resers dan leparaz. Me avek letan, linkietud pe ogmanter ek finn solisit led publik pou retrouv sa zen fam-la.

A lafin, finn gengn enn bon nouvel ki finn retrouv li. Reema Rampertab finn mem ekrir enn mesaz pou dir ki li sin ek sof. Pa finn ariv li naryin ek tou finn retourn a la normal.

Li remersie zot tou pou zot supor ek led.

Comments

comments