[Video] Dram Imin Barkly Ek La Butte: Shakeel Mohamed “Mo per ou mwa, mo per Jugnauth”

Fort mobilizasyon polisiyer La Butte ek Résidence Barkly azordi gramatin, Vandredi 1er Septam. Bann lakaz ki trouv dan trase metro express bizin detrwir. Bann bulldozer ti egalman sur plas. Me rezistans kont sa finn organize par bann abitan…

Video:

Shakeel Mohamed finn rant dan enn koler nwa kan li finn konstate ki bann polisie inn penetre dan lakaz Azam Rujubali dan so labsans. “Ou pa gengn drwa rant dan lakaz enn dimoun san so permisyon,” li lanse. “Mo pa per ou mwa, mo per Jugnauth…”

Comments

comments