[Video] La Butte: Bann Polisie Tren Rajabally So Bann Tifi Lo Later

Bann zimaz temwanie dram imin ki pe zwe azordi, Vandredi le 1er Septam, dan La Butte.

Nou kapav trouve ki bann polisie pe tren bann tifi lafami Rajabally lo later.

Video:

Zot ti pe asiz divan zot lakaz pou anpes bulldozer demolir klotur zot lakaz.

Tou le de tifi ti pe lans bann kri alos ki ti pe deplas zot par lafors par bann polisie.

Enn lot pros ki ti pe rod interpose finn malmene par enn lot polisie.

Comments

comments