[Video] Meurt Andréa Bartezar Dan Mare d’Australia: Finn Kogn So Latet Kont Rebor Lili

Eski se enn kanbriolaz ki finn mal tourne ou enn diskisyon ki finn vir o dram? Se samem ki bann limie Criminal Investigation Division (CID) pe esay etablir apre ki sa terib dram-la finn prodwir dan lakaz bann Bartezar dan lanwit Zedi le 31 Aout.

Andréa Bartézar, 80 an, finn retrouve mor dan so lasam azordi, Vandredi le 1er Septam, ver 14hr30. Kadav-la ti dan enn pozisyon azenou akote so lili. Tou less kwar ki so asasin finn kogn so latet kont rebor lili akoz Andréa Bartézar ti pe port bann blesir lo so vizaz.

Pierre so misie, enn resortisan finn retrouve inkonsian dan enn lot pies. Dapre bann temwaniaz ki finn gengne sur plas, enn diskisyon finn eklate ant sa koup-la lavey. Enn otopsi pou pratike dimin gramatin par Dr Sudesh Kumar Gungadin, Chief Police Medical Officer.

Video:

Enn vwazinn rakont nou ki li ti rankontre viktim-la 2-3 zour avan sa dram-la. “Li ti pe al dispanser. Nou finn gengn lokazyon koz inpe. Ti enn bon madam. Mo finn gengn sok letan mo finn aprann seki finn ariv li.”

Lanket plase sou soupervizyon ACP Devanand Reekoye.

Comments

comments