[Video] Tansyon Dan Cite Barkly: Gouvernman Diktatir Rod Kraz Lakaz Ki Lo Trase Metro Express

Kouma zot kone, gouvernman inn koumans proze Metro Express ek inn fini fer trase a traver lil Moris.

Azordi, Vandredi le premie Septam, lapolis, SMF ek PPS sa sirkonskripsyon-la inn desann dan cite Barkly pou tir bann dimoun depi lakaz ki lo trase Metro Express.

Video:

Si gouvernman inn gengn lord depi lakour, kot papie-la? Eski li lozik tir bann dimoun depi zot lakaz koumsa? Kot bann dimoun-la pou marse ek reste? Zize zot mem ki kalite dominer sa gouvernman-la pe fer.

Comments

comments